Najlepiej kontaktować się ze mn± korzystaj±c z:e-mail: ryszardszczerban@gmail.com

Telefon komórkowy: +48 509 24 77 22

WhatsApp: +48 509 24 77 22